Pages Menu
Menü

Rólunk

A Vajdasági Módszertani Központ 1996 óta működő civil szervezet. Szabadkai székhelyű, tevékenysége regionális szintű és egész Vajdaságra kiterjed. Alaptevékenysége a magyar nyelvű oktatás és nevelés fejlesztésének segítése, a magyar nyelven oktató pedagógusok szakmai, módszertani továbbképzése és tájékoztatása.

A VMK célja, hogy hozzájáruljon a színvonalas magyar nyelvű oktatás megvalósításához és népszerűsítéséhez, segítséget nyújtson a pedagógusok szakmai és módszertani tudásának bővítésében, átfogó, naprakész információkat adjon az oktatást érintő kérdésekben pedagógusok, pedagógusjelöltek, szakemberek, tanulók és szülők részére.

Tevékenységeink és programjaink

Kiadói tevékenységünk keretében 1997 óta megjelentetjük az Új Kép pedagógiai szakfolyóiratot www.ujkep.net , amely eljut valamennyi vajdasági magyar tannyelvű oktatási intézménybe. Jelenleg évi négy nyomtatott száma (2 duplaszám) jelenik meg. Honlapján rendszeresen közöl híreket, cikkeket, felhívásokat, szakmai beszámolókat. Az Új Kép Facebook-oldalán a vajdasági oktatást érintő hírekről lehet olvasni.

Pedagógus-továbbképzéseket, konferenciákat, szakmai műhelyeket és más szakmai programokat szervezünk az oktatás szereplőinek különböző oktatási és nevelési témákban, pl. képességfejlesztés, kompetencia alapú oktatás, multimédia és IKT eszközök az oktatásban, drámapedagógia és különböző aktuális oktatási témákban, amelyekre igény merül fel a tanév során.

A NetTanTár – Virtuális Tanári Szoba www.nettantar.edu.rs a vajdasági magyar tannyelven oktató általános- és középiskolai tanároknak nyújt multimediális tananyag-kiegészítőket, valamint útmutatót és segítséget azok tanórán történő felhasználásához.

A Vajdasági Magyar Oktatási Térkép www.vmoktatas.org átfogó adatbázist vezet a régió oktatási intézményeiről, és az iskolák alapvető információit (elérhetőség, vezetőség) teszi könnyen elérhetővé és kereshetővé.

A Tantárgyháló tanulmányi verseny általános- és középiskolás diákok számára nyújt versenyzési lehetőséget. A pályázat célja ösztönözni a tanulókat a tudományok/tantárgyak, fogalmak, jelenségek, események közötti összefüggések felfedezésére és megismerésére, az interdiszciplináris, kutatójellegű munkára, a tanulmányírás gyakorlására. A sikeres részvétel megkívánja a tanuló és a mentor, illetve konzulens szaktanárok közeli együttműködését.

Idén szervezzük meg először a Magyarra Hangolva dalszöveg-fordító versenyt. A Vajdaságban egyedülálló verseny célja a nyelvek és a nyelvtanulás népszerűsítése, a tanulók nyelvtanuláshoz való viszonyulásának elmélyítése. A népszerű könnyűzenei dalok szerves részei mindennapjainknak, a fülbemászó dallamokat szívesen dúdoljuk lépten-nyomon. Ezt az elemi érzést fordítja versenyünk az anyanyelvi ismeretek és a nyelvtanulás szolgálatába. A hagyományteremtőnek szánt verseny ösztönzi a tanulókat a nyelvi hasonlóságok és különbségek megismerésére, az idegennyelvi és anyanyelvi készségeik gyakorlására, anyanyelvi kreativitásuk fejlesztésére.

Kitűzés a Pinteresten

Megosztom