Pages Menu
Menü

Projektumok

Az Új Kép első lapszáma 1997. májusában hagyta el a nyomdát. Az elmúlt két évtized során hű maradt alapküldetéséhez, tartalmával felöleli mindazokat a témákat, amelyek a jelen oktatás- és neveléstudományban meghatározóak, a pedagógiai és didaktikai elméletben és gyakorlatban, az iskolai mindennapokban időszerűek. Az Új Kép a vajdasági pedagógusok szakmai és közösségi fóruma, amely teret biztosít arra, hogy gyakorló pedagógusaink, pedagógiai karaink egyetemistái/PhD hallgatói anyanyelvükön – magyarul publikáljanak.

Ha van közlésre szánt anyagod vagy szívesen írnál témákról, amelyek foglalkoztatnak, küldj egy emailt az ujkep.modszertani@gmail.com email címre!

A több mint egy évtizedes hagyománnyal rendelkező 3 fordulós verseny célja a tanulók kutatásra ösztönzése, tantárgyakon átívelő kompetencia- és képességfejlesztés, az egyéni készségek tökéletesítése. Célkitűzésünk a felsős és a középiskolás tanulók figyelmének felkeltése a jelenségek sokrétű megközelíthetőségére, a megszerzett tudás alkalmazhatóságára különböző területeken, valamint a projektjellegű kutatás előkészítésére, elvégzésére és bemutatására.

A verseny jellege két szempontból is egyedülálló Vajdaságban:

  • A különböző tantárgyakból szerzett tudás integrálására, valamint a természet- és társadalomtudományos, illetve művészeti összefüggések elmélyült kutatására ösztönzi a tanulókat. Megtapasztaltuk, hogy az ilyen jellegű munka kreativitásra serkenti a hagyományos versenymenet szokványosságából szívesen kilépő tanárokat és az újszerűséget bevállaló diákokat.
  • Másrészt a többfordulós verseny lehetővé teszi a pályázók kísérését és segítését munkájuk során, azaz a kutatás megtervezésétől (1. forduló), a kutatás elvégzésén és az erről szóló tanulmány megírásán át (2. forduló), egészen az eredmények szóbeli bemutatásáig és megvédéséig (3. forduló, azaz döntő).

A verseny menete

  1. forduló: kutatási ötletterv beküldése. Erről személyre szóló szakmai véleményezést és segítséget kap a pályázó. ill. segítséget a tervezett kutatás megvalósításához, írásos formában, 2-3 különböző szakembertől, tanártól. Tesszük mindezt azzal a céllal, hogy az irányadó szempontok alapján minél magasabb színvonalú kutatások szülessenek. Emellett az emailes/telefonos konzultáció lehetősége is rendelkezésükre áll. Tudomásunk szerint az ilyen fajta értékelő – útmutató és segítő bizottsági tevékenység egyedülálló a vajdasági tanulmányi versenyek körében.
  1. forduló a kutatás megvalósítása és az erről szóló beszámoló megírása. A versenybizottság pontozza és kiválasztja a döntőbe jutó, legjobb pályaműveket. A zsűri a tantárgyközi összefüggések felismerését és gyakorlati alkalmazását, a téma vajdasági és/vagy magyar vonatkozásainak vizsgálatát értékeli. A 2. körbe jutó pályázókat és mentortanáraikat az idei évtől kezdődően jutalmazni is szeretnénk apróbb ajándéktárgyakkal.
  1. forduló: döntő a pályaművek szóbeli bemutatása és megvédése. A két fordulón túljutó diákok és mentoraik (várhatóan 50-50 fő) elismerésként és újabb kihívásként élik meg a döntőbe jutást, ahol 10-15 fős versenybizottság előtt mutathatják be pályaművüket. A résztvevő diákok és felkészítőik oklevelet, könyvet és ajándéktárgyakat kapnak. A legkiemelkedőbbeket és mentortanáraikat pénzjutalomban részesítjük: I. díj 10000 RSD, II. díj 7000 RSD, III. díj 4000 RSD. A közönség díjas tanulók 2000 dináros könyvvásárlási utalványt kapnak.

A NetTanTár – virtuális tanári szoba multimédiás tananyag-kiegészítőket és segédanyagokat oszt meg. Elsősorban a vajdasági, magyar tannyelven oktató, általános- és középiskolai tanároknak kíván segítséget nyújtani a multimédiás eszközök, anyagok alkalmazásához. A NetTantár honlapon jelenleg több mint 200 saját készítésű oktatási videó, multimédiás prezentáció, infografika, óraterv, oktatási segédanyag, jegyzet, feladatlap, pedagógusok továbbképzését segítő prezentáció, módszertani segédlet található. A közzétett tartalmak ingyenesen letölthetőek és használhatóak. Az anyagok feltöltése folyamatos. Ha közzétennéd sikerrel alkalmazott multimédiás oktatási tartalmaidat, küldd el nekünk az ujkep.modszertani@gmail.com email címre! A beküldött anyagokat szakmai lektorálás után, a szerzőt jelképes tiszteletdíjjal jutalmazva, közzétesszük a NetTanTár honlapján!

A Vajdaságban egyedülálló verseny célja a nyelvek és a nyelvtanulás népszerűsítése, a tanulók nyelvtanuláshoz való viszonyulásának elmélyítése. A népszerű könnyűzenei dalok szerves részei mindennapjainknak, a fülbemászó dallamokat szívesen dúdoljuk lépten-nyomon. Ezt az elemi érzést fordítja versenyünk az anyanyelvi ismeretek és a nyelvtanulás szolgálatába: ösztönzi a tanulókat a nyelvi hasonlóságok és különbségek megismerésére, az idegennyelvi és anyanyelvi készségeik gyakorlására, anyanyelvi kreativitásuk fejlesztésére.

A versenyre felső tagozatos általános iskolás tanulók jelentkezhetnek önállóan vagy párban. A feladatuk az angol nyelven íródott dalszöveg magyar nyelvre fordítása, az idegennyelvű dal üzenetének átadása anyanyelven. A pályázóknak egy könnyűzenei dalszöveget kell minél bravúrosabban és frappánsabban lefordítaniuk, hogy az ugyanazt a hatást érje el, mint az eredeti szöveg.

A beküldött fordítások értékelése után a legjobbakat meghívjuk a döntőre, amelyen egy új dalszöveg részletét kell magyar nyelvre fordítani. A versenybizottság a beküldött és a döntőn elvégzett fordítások pontozása alapján rangsorolja a versenyzőket. A döntőben helyezést elérő pályázók pénzjutalomban részesülnek. A pályázókat a közönség is értékeli, így közönségdíjat is osztunk.

  1. díj: 6000 dinár
  2. díj: 4000 dinár
  3. díj: 2000 dinár

Közönségdíj: 1000 dinár

Kitűzés a Pinteresten

Megosztom